inforcerdanya@inforcerdanya.com

Kit Digital

Amb el Kit Digital podràs obtenir fins a 29.000 € en ajudes directes per a digitalització d’empreses.

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

3.067 M €
Període d’execució: 2022-2024

Publicades les bases reguladores de l’ajut. Descarregar aquí

Actualització de les bases reguladores, aplicables per a noves convocatòries a partir del 29/7/22. Descarregar aquí

Actualització de les bases reguladores (Maig 2024). CONVOCATÒRIA PENDENT D’OBERTURA. Descarregar aquí

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS

Import bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats6.000 €
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació2.000 €
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats25.000 €
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats29.000 €

-Ser petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació de conformitat amb les definicions de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.

– No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del reglament esmentat.

-Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

– Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.

-No superar el límit d´ajuts de mínims (de petita quantia).

-No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.

-No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.

-El Kit Digital és un pla d´ajuda per autònoms i empreses de tot Espanya que et permet contractar els serveis de solucions digitals  que millor pugin beneficiar el teu negoci.

-Per aconseguir aquest bon digital del Govern, el proveïdor de solucions digitals ha de ser OBLIGATÒRIAMENT un Agent Digitalitzador homologat.

Des de Inforcerdanya t´ajudem i assessorem durant tot el procés d´alta i sol·licitud de les subvencions, sense cost per tu, per la contractació del servei de “Puesto de trabajo Seguro”