inforcerdanya@inforcerdanya.com

Suport

Per tal de donar asistència remota, fem ús d’AnyDesk:


AnyDesk és un programa de programari d’escriptori remot desenvolupat per AnyDesk Programari GmbH a Stuttgart, Germany. Proveeix accés remot bidireccional entre ordinadors personals i està disponible per a tots els sistemes operatius comuns.